De PM matchtest

brengt partners samen & geeft inzicht

Breng twee willekeurige personen samen en er ontstaat iets unieks. Die  band is nooit helemaal te voorspellen, ook niet door een test. Dat is het mooie van liefde: ze blijft enigszins ongrijpbaar en mysterieus.

Hoewel de romantische klik zich niet laat forceren, weten we uit wetenschappelijk onderzoek inmiddels welke ingrediënten nodig zijn voor een lang en gelukkig samenzijn en welke karakters goed bij elkaar passen, en welke niet. Wij hebben zorgvuldig uitgezocht welke waarden en eigenschappen belangrijk zijn voor een goede match en kijken op meerdere niveaus hoe potentiële geliefden bij elkaar passen.

De PM Matchtest bestaat uit zo’n 300 vragen en is zorgvuldig ontwikkeld door relatiepsycholoog op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. De PM Matchtest kijkt naar alle factoren die invloed hebben op het opstarten en behouden van een relatie: relatiewensen, achtergrond, normen & waarden, seks-  & communicatiestijl, timing & levensfase, karaktereigenschappen, aantrekkingskracht, dagelijkse gewoonten en interesses.

De PM Matchtest kan grofweg onderverdeeld worden in 2 segmenten:

1. Individuele relatiestijl & ‘bemiddelbaarheid’: Wat zijn jouw persoonlijke krachten, zwaktes en valkuilen in de liefde? 

Je krijgt een uitgebreid rapport en een persoonlijke gebruiksaanwijzing voor de liefde. (Er wordt o.a. gekeken naar relatiepatroon, relatie voorkeuren, communicatiestijl, sociale skills, liefdesmarktwaarde, zelfbeeld, selectiviteit.)

2. Onderlinge ‘matchbaarheid’: Hoe match jij met andere deelnemers?

(Er wordt o.a. gekeken naar overeenkomsten en verschillen in achtergrond, normen & waarden, persoonlijkheid, relatie voorkeuren, dagelijkse gewoonten en interesses.)

Met de PM Matchtest hebben wij dus de tweeledige missie om:

1. jou meer inzicht en controle te geven over jouw relatiegedrag en liefdesleven;

2. passende potentiële partners aan jou voor te stellen met als doel: een relatie vinden waarin jij je écht thuis voelt.

Hoe werkt het precies?

Het blijft gissen hoe twee unieke individuen met verschillende persoonlijkheden, achtergronden en stemmingen op elkaar zullen reageren. Ook toeval en timing zijn belangrijk voor een ontmoeting tussen potentiële geliefden. Toch kunnen wij met de PM Matchtest bepalen met welke cliënten jij een goede basis hebt voor een relatie als er tenminste voldoende wederzijdse lichamelijke chemie is.

Een duurzame liefdesrelatie vraagt om een balans tussen voldoende lichamelijke aantrekkingskracht en het maatjesgevoel. Dat maakt het vinden van de juiste partner zo ingewikkeld. Wij gaan je daarbij helpen.

Waar letten we op?

Via een uitgebreid matchingsysteem word je gekoppeld aan potentiële partners die voldoen aan jouw wensen en verlangens. Het doel is een partner te vinden tot wie jij je je aangetrokken voelt én bij wie jij je thuis voelt. Belangrijke overeenkomsten of nuttige verschillen worden hierin zorgvuldig met elkaar vergeleken zodat de partners met de beste koppelkans boven komen drijven. Ook geven we concrete tips & adviezen voor een eventuele samenkomst van jou en je date.

Hoewel onderlinge verschillen in een partner vaak razend aantrekkelijk kunnen zijn, blijken tevreden partners in de praktijk vaak voldoende op elkaar te lijken. Dat is niet zo vreemd: deze mensen begrijpen elkaar beter, communiceren daardoor gemakkelijker, en hebben meer voor elkaar over. Daar letten wij op.

Maar wees niet bang dat je de liefde van je leven misloopt omdat die toevallig wat temperamentvoller en introverter is of niet van operamuziek en tennis houdt. Wij beseffen dat verschillen tussen mensen het leven interessanter maakt en voor romantische spanning kunnen zorgen. Bovendien houden wij er rekening mee dat bepaalde verschillen juist goed samen gaan. Als jij bijvoorbeeld een extraverte prater bent, dan kan een rustige luisteraar daar goed bijpassen. Iemand die graag de regie in handen heeft en graag leidt, past beter bij iemand die wat flexibeler is en zich makkelijk aanpast.