Disclaimer

Personal Matchmaker zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Personal Matchmaker doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Personal Matchmaker is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit je bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit je vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website eigendom van Personal Matchmaker. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Personal Matchmaker.

Copyright © Personal Matchmaker.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via mail